Rozsudek 14 T 30/2015-1760 ze dne 14.1.2016.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Blansku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání kopie rozsudku 14 T 30/2015-1760 ze dne 14.1.2016, byť v anonymizované podobě.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 14 T
30/2015-1760 ze dne 14.1.2016." s evidenčním číslem
2b5b3d70-a247-46f9-bce2-16bee97c6cf2 a s běžným číslem 11168/2017 bylo
doručeno dne 06.05.2017 22:14:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Blansku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Špačková Libuše, Okresní soud v Blansku

3 přílohy

Dobrý den,

V příloze Vám, dle Vašeho výslovného požadavku touto cestou, zasíláme
odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zák.č.106/1999 Sb.
vedenou pod č.j. Si 19/2017 včetně přílohy v podobě požadovaného
anonymizovaného rozsudku sp.zn. 14 T 30/2016-1760

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Bc. Libuše Špačková - ředitelka správy soudu

------------------------------------------------------------------------
Okresní soud Blansko
tel.: 516 482 177
fax: 516 415 423

email - [emailová adresa]

www.justice.cz
----------------------------------------------------------