Rozsudek 13 T 53/2012

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 13 T 53/2012 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 13 T
53/2012" s evidenčním číslem 5ac32e5b-3193-4c2e-8f8f-ebc49508b4f6 a s
běžným číslem 6802/2017 bylo doručeno dne 26.02.2017 14:56:02.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 13 T
53/2012" s evidenčním číslem 5ac32e5b-3193-4c2e-8f8f-ebc49508b4f6 a s
běžným číslem 6802/2017, doručené dne 26.02.2017 v 14:56:02 a ověřené dne
27.02.2017 v 05:10:14, bylo přiřazeno ke spisové značce "13 T 53/2012" a
ke zpracování dne 27.02.2017 v 06:02:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 13 T
53/2012" s evidenčním číslem 5ac32e5b-3193-4c2e-8f8f-ebc49508b4f6 a s
běžným číslem 6802/2017, doručené dne 26.02.2017 v 14:56:02 a ověřené dne
27.02.2017 v 05:10:14, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 64/2017" a
ke zpracování dne 27.02.2017 v 08:33:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

 

 

Vážený pane,

 

zdejší soud obdržel dne 26.2.2017 Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, kdy požadujete zaslání kopie rozsudku 13 T 53/2012,
byť i v anonymizované podobě.

 

K Vaší žádosti v příloze zasílám anonymizovanou verzi konečného rozhodnutí
ve věci sp.zn. 13 T 53/2012 - rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve
Zlíně č.j. 6To 168/2016-601 ze dne 16.11.2016.

 

Uherské Hradiště  27. února 2017

 

 

Lenka Kaňovská

pověřená vyřizováním žádostí

dle zák.č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště