Rozsudek 13 T 53/2012

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Uherském Hradišti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozsudků 13 T 53/2012 byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 13 T
53/2012" s evidenčním číslem 75cb8d0e-5c11-4d6e-a9d7-bbca9255cf11 a s
běžným číslem 688/2016 bylo doručeno dne 08.01.2016 09:20:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 13 T
53/2012" s evidenčním číslem 75cb8d0e-5c11-4d6e-a9d7-bbca9255cf11 a s
běžným číslem 688/2016, doručené dne 08.01.2016 v 09:20:47 a ověřené dne
08.01.2016 v 09:26:17, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 7/2016" a
ke zpracování dne 08.01.2016 v 11:58:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Drápal Jakub, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

Dobrý den,

 

Omlouvám se za nedodržení stanovené lhůty, ale vzhledem k tomu, že
pracovnice zdejšího soudu, která má tuto agendu na starosti, byla
dlouhodobě nemocná, byla Vaše žádost vyřízena až nyní. V příloze zasílám
požadované rozsudky v anonymizované podobě.

V případě jakéhokoliv dotazu či připomínky jsem Vám k dispozici na tomto
emailu.

 

 

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

 

Mgr. Jakub Drápal

Asistent soudce OS v UH