Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lucie Kosseková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Lucie Kosseková

Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Potřebovala bych kopii rozsudku z roku 2018 ohledně odcizeného vozidla osoby

S přátelským pozdravem,

Lucie Kosseková

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem f744627b-4c84-423e-a2c0-b740656d7e05 a s běžným číslem
153905/2020 bylo doručeno dne 02.11.2020 09:26:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šťastná Sekretariát Hana, Městský soud v Brně

1 příloha

Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, IČO: 00025062

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lucie Kosseková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.