Rozsudek 12 CO 363/2017

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám výrok, nejlépe v podobě kopie rozsudku 12 CO 363/2017 byť anonymizovaného

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 12 CO
363/2017" s evidenčním číslem c76305ae-341c-4b15-85f4-15d241de0803 a s
běžným číslem 113955/2017 bylo doručeno dne 30.11.2017 12:18:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

3 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme poskytnutí informace spolu s kopií anonymizovaného
rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni o částečném odmítnutí žádosti,
kdy stejnopis tohoto rozhodnutí je Vám současně doručován prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schránky.

 

S pozdravem

 

Mgr. Anita Svobodová, v. r.

  pověřená vyřízením žádosti o informace

 

Za správnost:

Bc. Pavla Tremlová