Rozsudek 12 C 1/2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Nymburce

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 12 C 1/2014, byť v anonymizované podobě.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Okresní soud v Nymburce

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 12 C
1/2014" s evidenčním číslem 00bca56c-5812-45f0-97f7-df8117f9d2f1 a s
běžným číslem 3018/2016 bylo doručeno dne 29.01.2016 13:58:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Nymburce

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Nymburce

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 12 C
1/2014" s evidenčním číslem 00bca56c-5812-45f0-97f7-df8117f9d2f1 a s
běžným číslem 3018/2016, doručené dne 29.01.2016 v 13:58:03 a ověřené dne
29.01.2016 v 13:59:50, bylo přiřazeno ke spisové značce "25 SI 27/2016" a
ke zpracování dne 01.02.2016 v 08:06:32.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Nymburk

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vaňková Jitka, Okresní soud v Nymburce

3 přílohy

Okresní soud v Nymburce

Poštovní přihrádka 62, Soudní 996

288 62  Nymburk

tel. 325 519 300 , ID datové schránky: arjabxp

fax 325 514 985;  fax–trestní odd. 325 512 879

Instituce [OS Nymburk vyžaduje e-mail]

 

 

 

 

 

 

                                  
                                                        č.j.   25 Si 27/2016 - 3

 

                                                  
                                                    

 

Ve věci                                Žádosti o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

                K Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu Zákona o
svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb, a to konkrétně rozsudku
zdejšího soudu sp.zn. 12C 1/2014, Vám požadovaný, anonymizovaný rozsudek
zasíláme. 

 

 

 

 

V Nymburce dne 03. února 2016

 

 

 

                      Jitka Vaňková
                       dozorčí úřednice

 

 

 

 

S pozdravem

 

Jitka Vaňková

správkyně aplikací IS a dozorčí úřednice

Okresního soudu v Nymburce

 

[1][email address]

tel.: 325 519 333

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]