Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Alfred Jasansky prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek

Alfred Jasansky vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Alfred Jasansky přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Alfred Jasansky

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Rád bych Vás tímto požádal, aby mi bylo poskytnuto nahlédnutí do konečného rozsudku soudního řízení vedené jako 5 T 122/2018. Rozsudek mi prosím pošlete na moji emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Alfred Jasansky

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 25875e36-63b8-424f-9e90-ecdb32a7c6f2 a s běžným číslem
53398/2020 bylo doručeno dne 14.08.2020 15:19:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Frýdlová Barbora, Obvodní soud pro Prahu 1

Vážený pane,

v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena pod sp. zn. 69Si 514/2020.

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou adresu uvedenou v žádosti ze dne 14.8.2020, a to do 3 dnů od odeslání písemnosti.

Děkujeme

S pozdravem

Andrea Suchanová v. r.
Vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení:

Barbora Frýdlová
Rejstříková vedoucí rejstříku 69 SI

Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 587/14
112 94 Praha 1

Tel: 221 093 111

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Alfred Jasansky prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.