Rozsudek 11 TO 150/2018

Petra Vachulková vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Petra Vachulková

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie rozsudku 11 TO 150/2018 v anonymizované podobě.

Prosím o zaslání rozsudku elektronicky.

S přátelským pozdravem,

Petra Vachulková

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 11 TO
150/2018" s evidenčním číslem b49a1269-af2d-4250-b6f8-1baa11fedeef a s
běžným číslem 52126/2018 bylo doručeno dne 07.06.2018 11:16:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Semanská Iva, Krajský soud v Praze

2 přílohy

Vážená paní,

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o poskytnutí informací a zároveň si dovoluji požádat o zaslání potvrzení převzetí naší zprávy.

S pozdravem

Iva Semanská
asistentka předsedy Krajského soudu v Praze
tel.: 257 005 412
nám. Kinských 5
150 75 Praha 5
[emailová adresa]

Petra Vachulková

Povinný subjekt: Semanská Iva

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Semanská,

děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Petra Vachulková