Rozsudek 11 T 17/2015

Michaela vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Chrudimi

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Chrudimi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o kopii rozsudku 11 T 17/2015, byť i v anonymizované podobě

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě
S přátelským pozdravem,

Michaela V.

Okresní soud v Chrudimi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 11 T
17/2015" s evidenčním číslem 99725c55-39b2-4ec0-9fbf-3bbe400cc7ef a s
běžným číslem 11551/2016 bylo doručeno dne 27.04.2016 09:21:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chrudimi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Chrudimi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 11 T
17/2015" s evidenčním číslem 99725c55-39b2-4ec0-9fbf-3bbe400cc7ef a s
běžným číslem 11551/2016, doručené dne 27.04.2016 v 09:21:51 a ověřené dne
27.04.2016 v 09:26:28, bylo přiřazeno ke spisové značce "20 SI 84/2016" a
ke zpracování dne 27.04.2016 v 10:28:34.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Chrudim

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Solnickova Ilona, Okresní soud v Chrudimi

3 přílohy

Dobrý den,

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 27.4.2016.

S pozdravem

Ilona Solničková

pracovnice správy

Okresního soudu v Chrudimi