Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Krajský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudku 10 TO 78/2017, pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Krajský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 10 TO
78/2017" s evidenčním číslem 569bee31-9a28-4df1-a4eb-9ea9aec9c158 a s
běžným číslem 21794/2017 bylo doručeno dne 09.03.2017 22:18:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Havlíčková Zita, Krajský soud v Praze

2 přílohy

 

Vážená paní,

 

v příloze zasílám odpověď Krajského soudu v Praze k Vaší žádosti o
poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

 

Zita Havlíčková

vedoucí sekretariátu předsedy

Krajského soudu v Praze