Rozsudek 10 T 1/2013 z listopadu 2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii rozsudku 10 T 1/2013, který byl vynesen v listopadu 2015.

S přátelským pozdravem,

Anna Acton

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 10 T 1/2013
z listopadu 2015" s evidenčním číslem 146958bd-ce1f-4378-8166-9c5b147578d1
a s běžným číslem 87834/2016 bylo doručeno dne 18.05.2016 12:18:54.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Špeldová Romana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám přípis ze dne 25.5.2016 vztahující se k sp. zn. Si
726/2016 včetně přílohy.

 

S pozdravem

Romana Špeldová

sekretariát KS v Brně

tel.: +420 546 513 032

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]