Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jitka Mertová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek 10 C 85/2021-29

Jitka Mertová vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Blansku

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Jitka Mertová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jitka Mertová

Povinný subjekt: Okresní soud v Blansk
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím o zaslání v příloze na adresu [email address]

S přátelským pozdravem,
Mertová Jitka

Okresní soud v Blansku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 10 C
85/2021-29" s evidenčním číslem 410fca8b-fa03-4c3a-bb5b-aca3c7f47081 a s
běžným číslem 32414/2022 bylo doručeno dne 21.12.2022 05:08:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Blansku

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jitka Mertová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.