Rozsudek

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o zaslání rozsudku sp. zn. 26 Nc 305/2018, a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 4e992dd7-3170-4d71-9f18-aa882d3d9ddc a s běžným číslem
36142/2019 bylo doručeno dne 28.10.2019 00:49:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem 4e992dd7-3170-4d71-9f18-aa882d3d9ddc a s běžným číslem
36142/2019, doručené dne 28.10.2019 v 00:49:35 a ověřené dne 28.10.2019 v
00:57:25, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 194/2019" a ke
zpracování dne 29.10.2019 v 08:48:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

2 přílohy

Vážená paní.

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999
Sb. s prosbou o laskavé potvrzení přijetí.

 

Děkuji

 

 

Jana Johnová

správkyně aplikací

dozorčí úřednice

Okresní soud v Mladé Boleslavi

Náměstí Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

Telefon: 326 377 577

Mobil: 731 167 758