Rozsudek 105 C 220/2011.

Vít Veselý vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání kopie rozsudku 105 C 220/2011, byť v anonymizované podobě.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Okresní soud v Ústí nad Orlicí

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 105 C
220/2011." s evidenčním číslem 2864e542-f811-4737-8bb3-dad7a8ed1145 a s
běžným číslem 19633/2017 bylo doručeno dne 30.05.2017 10:40:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 105 C
220/2011." s evidenčním číslem 2864e542-f811-4737-8bb3-dad7a8ed1145 a s
běžným číslem 19633/2017, doručené dne 30.05.2017 v 10:40:23 a ověřené dne
30.05.2017 v 10:40:53, bylo přiřazeno ke spisové značce "51 SI 156/2017" a
ke zpracování dne 30.05.2017 v 10:48:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Ústí nad Orlicí

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Gregar Jan Bc., Okresní soud v Ústí nad Orlicí

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 30.5.2017.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Jan Gregar

ředitel správy soudu

Okresní soud v Ústí nad Orlicí

Husova 975

562 17  Ústí nad Orlicí

tel.:      465 567 102

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]