Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michaela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsudek

Čekáme, až si Michaela přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopie rozsudků sp. zn. 14 Nc 797/2005 a 26 P a Nc 372/2005 biť jen v anonimizované podobě. Kopie žádám zaslat jen e-mailem.

S přátelským pozdravem,

Michaela

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem c633fce8-9011-43e5-8f2d-0c09a3169931 a s běžným číslem
72907/2016 bylo doručeno dne 19.07.2016 05:38:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek" s
evidenčním číslem c633fce8-9011-43e5-8f2d-0c09a3169931 a s běžným číslem
72907/2016, doručené dne 19.07.2016 v 05:38:33 a ověřené dne 19.07.2016 v
05:39:11, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 110/2016" a ke
zpracování dne 19.07.2016 v 08:34:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

2 přílohy

Vážený paní,

zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné
potvrzení přijetí této emailové zprávy.

 

S pozdravem

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [emailová adresa]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vážená paní,

 

zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné
potvrzení přijetí této emailové zprávy.

 

S pozdravem

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [emailová adresa]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

 

Hrušková Alena, Obvodní soud pro Prahu 4

2 přílohy

 

Vážená paní,

 

zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné
potvrzení přijetí této emailové zprávy.

 

S pozdravem

 

Alena Hrušková
sekretariát předsedkyně
Obvodního soudu pro Prahu 4

mail: [1][emailová adresa]
tel: 251441513
fax: 224948064

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michaela prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.