Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozsah přímé vyučovací povinnosti ředitele základní školy

Čekáme, až si Markéta přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o validní informace ohledně rozsahu přímé vyučovací povinnosti ředitele školy.
Naše základní škola je sloučená nově se střediskem volného času. Týká se tedy ředitele školy nově §2, odst. 4, nařízení vlády 75/2005 Sb, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků , který zní:

4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy podle vykonávané činnosti školy, u které je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. Do počtu jednotek podle § 4 se řediteli školy započítávají všechny jednotky této právnické osoby.

Děkuji, s pozdravem,

Markéta

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Rozsah přímé
vyučovací povinnosti ředitele základní školy', zaslané '14.05.2024
22:25:09' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXEELS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

na Vámi níže zaslaný dotaz je nezbytné uvést, že v souladu s § 4 NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, se do počtu jednotek rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti započítávají (písm. a)) třídy, studijní skupiny, oddělení, výchovné skupiny, speciálně pedagogické centrum a školní klub; třídy gymnázia se sportovní přípravou, do kterých jsou zařazeni pouze žáci tohoto oboru vzdělání, se započítávají dvojnásobně, a (písm. b)) řediteli základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory a jeho zástupci 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.

Platí však, že na základě § 2 odst. 4 nařízení, u právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se týdenní rozsah PPČ ředitele stanoví podle vykon. č. školy, v rámci níž je v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. Dále pro účely stanovení PPČ tam, kde je to nutné, platí, že do počtu jednotek podle § 4 se řediteli školy započítávají veškeré jednotky PO. Nelze však vyloučit, že nejvýhodnějším bude stanovení přímé pedagogické činnosti ředitele na základě položky 13.2, tj. údaje, který je platný pro ředitele střediska volného času znějícího „celoroční vedení alespoň jedné vzdělávací aktivity v průměrné délce trvání nejméně 2 hodin týdně“. Není přitom jakýmkoliv způsobem rozhodné, že předmětná hodnota je určena bez užití údaje o počtu jednotek.

S pozdravem

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.