Rozpočtové krytí veřejné zakázky "Multifunkční centrum Dlouhá louka"

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Mareš

Povinný subjekt: Statutární město České Budějovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás tímto o sdělení z jakých položek schváleného rozpočtu bude krytá veřejná zakázka "Multifunkční centrum Dlouhá louka".

S přátelským pozdravem,

Lukáš Mareš

Statutární město České Budějovice

Vaše emailové podání bylo přijato 10.04.2018 pro další zpracování a je evidováno pod číslem 1415

Nováková Kateřina, Statutární město České Budějovice

3 přílohy

Vážený pane Mareši,

 

v příloze zasílám poskytnutí informace k Vaší žádosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Mgr. Kateřina Nováková

právník

odbor kancelář primátora

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

tel.:    386 803 223

web:  [1]http://www.c-budejovice.cz

mail:  [2][emailová adresa]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3]cid:image004.png@01D1956D.F5E0CF60

 

References

Visible links
1. http://www.c-budejovice.cz/
2. mailto:[emailová adresa]