Rozpočtová opatření

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Město Hranice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o

1) přehled (seznam) jednotlivých rozpočtových opatření provedených v letech 2010-2012

2) informaci o rozsahu zmocnění Rady města k provádění rozpočtových opatření v těchto letech.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Miroslav Picka, Město Hranice (okres Cheb)

2 přílohy

Dobrý den, K Vaší žádosti sděluji toto: Rozpočtová opatření o která žádáte jsou k nahlédnutí na oficiálních stránkách města www.mestohranice.cz , úřední deska - usnesení zastupitelstva města. Dílčí rozpočtová opatření jsou prováděna starostou a projednávána v Radě města na základě usnesení ZM č.144/07 z 8.11.2007 a usnesení ZM č.152/08 z 18.9.2008. Dále je možno předložit tyto dokumenty k osobnímu nahlédnutí na Městském úřadě v Hranicích. V případě, že budete vyžadovat poskytnutí informací v písemné nebo elektronické podobě dovoluji si jako přílohu Vám poslat Pravidla města pro poskytování informací. Na případné další dotazy je možné odpovídat též telefonicky.

Přeji pěkný den a jsem s pozdravem.

Miroslav Picka
starosta města Hranice
U Pošty 182, 351 24 Hranice
tel: 354 599 951, mobil: 602 288 399
e-mail: [email address]

ukázat citované pasáže

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Miroslav Picka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane starosto,

děkuji za poskytnuté informace. Mohl byste mi, prosím, poslat uvedená usnesení ZM. Na elektronické úřední desce jsem je bohužel nedokázala dohledat. Jinak informace o rozpočtových opatření jsou pro mne dostatečná.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Miroslav Picka, Město Hranice (okres Cheb)

2 přílohy

Dobrý den, v příloze posílám usnesení ZM o která jste žádala.

 

Pěkný den,

Miroslav Picka

starosta města Hranice

U Pošty 182, 351 24 Hranice

tel: 354 599 951,mobil: 602 288 399

e-mail: [email address]

 

 

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Miroslav Picka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane starosto,
děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská