Rozpočtová opatření

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Město Krnov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o

1) přehled (seznam) jednotlivých rozpočtových opatření provedených v letech 2010-2012

2) informaci o rozsahu zmocnění Rady města k provádění rozpočtových opatření v těchto letech.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

epodatelna, Město Krnov

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY MESTA KRNOV
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Město Krnov vyžaduje e-mail]

Vase elektronicke podani bylo prijato v poradku a bude vyrizeno dle platnych pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.podatelna.info

Sumarizace:
Datum prijeti: 26.9.2013 10:15:04
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Rozpočtová opatření

Prejeme Vam prijemny den

Elektronicka podatelna

Muckova Marie, Město Krnov

3 přílohy

Dobrý den,
 
posílám požadované informace
 
1) přehled (seznam) jednotlivých RO v letech 2010 - 2012
2) informace o zmocnění pro RM ( jsou uvedeny v jednotlivých přílohách).
 
Hezký den
 
Můčková Marie
vedoucí odboru ekonomiky a financí
Město Krnov
č.t. 554 697 314

>>> Lucie Sedmihradská<[FOI #592 e-mail] ??>
2013-09-26 09:49 >>>

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Město Krnov

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: Město Krnov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o

1) přehled (seznam) jednotlivých rozpočtových opatření provedených v
letech 2010-2012

2) informaci o rozsahu zmocnění Rady města k provádění rozpočtových
opatření v těchto letech.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #592 e-mail] ??

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI
ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM
NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo
jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
beru na vědomí,
že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

26/9/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[1]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://infoprovsechny.cz/help/officers

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Muckova Marie

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Můčkový,

děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská