Rozpočtová opatření

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Město Jičín měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Město Jičín

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o
1) přehled (seznam) jednotlivých rozpočtových opatření provedených v letech 2010-2012
2) informaci o rozsahu zmocnění Rady města k provádění rozpočtových opatření v těchto letech.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská