Rozpočtová opatření

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Město Vyškov

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o přehled rozpočtových opatření provedených v letech 2010-2012 a o informaci o rozsahu zmocnění Rady města k provádění rozpočtových opatření v těchto letech.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Konečná Anna, Město Vyškov

1 příloha

  • Attachment

    P ehled rozpo tov ch opat en 2010 2012.zip

    3.1M Download

Dobrý den,

v návaznosti na vaši e-mailovou žádost o zpřístupnění informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím zasíláme
v příloze rozpočtová opatření za roky 2010 – 2012 a usnesení ZM z let 2010
- 2012, kterými zmocnilo Zastupitelstvo města Vyškova radu města
k provádění vybraných rozpočtových opatření.

 

 

S pozdravem

 

 

Ing. Anna Konečná

vedoucí odboru finančního

Městský úřad Vyškov

 

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Konečná Anna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní inženýrko,

děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská