Rozpočtová opatření

Lucie Sedmihradská vznesl tento dotaz dotaz na Město Břeclav

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Město Břeclav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o přehled rozpočtových opatření provedených v letech 2010-2012 a o informaci o rozsahu zmocnění Rady města k provádění rozpočtových opatření v těchto letech.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Vašíček Ladislav Ing.,

1 příloha

Vážená paní,

 

reaguji na Vaši žádost ve věci podání přehledu rozpočtových opatření
provedených v letech 2010 - 2012 a informace o rozsahu zmocnění rady města
Břeclavi k provádění rozpočtových opatření.

 

V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím sděluji údaje, umožňující vyhledání a získání Vámi požadovaných
informací.

 

 

Rozpočtová opatření a rozpočtové změny jsou k dispozici na níže uvedené
webové adrese:

 

[1]http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-...

 

 

K provádění rozpočtových změn je rada města Břeclavi zmocněna vždy po
komunálních volbách na následující volební období. Usnesení ze
zastupitelstev jsou k dispozici na níže uvedené webové adrese:

 

[2]http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-...

 

Zmocnění schválilo zastupitelstvo města Břeclavi:

 

V roce 2010 zastupitelstvo č. 2 dne 22.12.2010 v tomto znění:

"Z2/10/24  v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a § 16
odst. 1 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Tímto zmocněním není dotčena
povinnost věcného schvalování materiálů v orgánech města."

 

V r. 2006 zastupitelstvo č. 2 dne 20.12.2006 v tomto znění:

 

"Zmocnění radě města k provádění rozpočtových opatření v souladu a rozsahu
s § 16 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění."

 

 

S pozdravem.

 

Ing. Ladislav Vašíček

vedoucí odboru ekonomického

 

Městský úřad Břeclav

Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, Česká republika

tel.: +420 519 311 356

mobil: +420 731 428 213

e-mail: [3][email address]

 

References

Visible links
1. http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-...
2. http://breclav.eu/cs/radnice-samosprava-...
3. mailto:[email address]