Rozměr pneu u veterána na STK.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Miroslav Kment

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Jeden z mých veteránů má v TP uvedený rozměr pneumatik 5,50x15. Jedná se o staré značení diagonálních pneu, které se pro osobní vozy již dávno nevyrábí.
Šířka 5,5 palce odpovídá šířce 140mm. Nejvíce se tomu ze současné produkce pneumatik blíží 165/80 R15. Ale s těmi vůz přes STK nepustí - prý musí nápis na pneu PŘESNĚ odpovídat zápisu v TP.

Můj dotaz tedy zní - existuje nějaká ministerstvem vydaná tabulka pro přepočet a náhradu starých diagonálních pneu (palcové značení šířky) dnešními radiálními (metrické značení šířky), kterou bych mohl na STK předložit?

S přátelským pozdravem,

Miroslav Kment

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 27.12.2017 14:58:09
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Rozměr pneu u veterána na STK.

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 27.12.2017 14:58:09
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Rozměr pneu u veterána na STK.

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Miroslav Kment

 

e-mail:    [1][FOI #7101 e-mail] ??

 

 

Naše čj.  473/2017-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 27. 12. 2017 – odpověď

 

 

Vážený pane,

 

dne 27. 12. 2017 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označené jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Toto podání bylo zaevidováno
podatelnou ministerstva téhož dne pod čp.65475/2017-MD-CKDP.  V tomto
podání požadujete- cit.:  

 

„Jeden z mých veteránů má v TP uvedený rozměr pneumatik 5,50x15. Jedná se
o staré značení diagonálních pneu, které se pro osobní vozy již dávno
nevyrábí. Šířka 5,5 palce odpovídá šířce 140mm. Nejvíce se tomu ze
současné produkce pneumatik blíží 165/80 R15. Ale s těmi vůz přes STK
nepustí - prý musí nápis na pneu PŘESNĚ odpovídat zápisu v TP.

 

Můj dotaz tedy zní - existuje nějaká ministerstvem vydaná tabulka pro
přepočet a náhradu starých diagonálních pneu (palcové značení šířky)
dnešními radiálními (metrické značení šířky), kterou bych mohl na STK
předložit?“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních
norem.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně, sdělujeme Vám na základě 
vyjádření věcně příslušného odboru provozu silničních vozidel, že žádná
tabulka pro přepočet nebyla ministerstvem nikdy vydána a ani nebyl
zpracován materiál týkající se této problematiky, který by Vám mohl být
v souladu s InfZ poskytnut. Pokud není k dispozici pneumatika konstrukce
diagonální, je možné nahradit tyto pneumatiky pneumatikami radiální
konstrukce s tím, že musejí být namontovány na všech kolech vozidla, mimo
rezervy, která může zůstat diagonální (nouzové dojetí), ovšem za splnění
podmínek, že bude stejný rozměr pneumatiky, včetně nosnosti a rychlosti
(tzn. i označení) tzn. požadavky na původní pneumatiku.

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7101 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/