Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vašek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozhonutí č.spisu 4 T 105/2020

Čekáme, až si Vašek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás dle výše uvedeného zákona o zaslání anonymizovaného rozsudku ve věcí spisové značky 4 T 105/2020.

S přátelským pozdravem,

Kolařík

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhonutí č.spisu 4
T 105/2020" s evidenčním číslem ec6e25ce-cbbe-4196-8a8a-9215086c56dc a s
běžným číslem 65401/2020 bylo doručeno dne 25.11.2020 02:11:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

3 přílohy

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 25.11.2020 o poskytnutí informace podle zák. č.
106/1999 Sb., týkající se rozhodnutí ve věci sp. zn. 4T 105/2020, byla
zaevidována pod sp. zn. 40 Si 558/2020.

 

V příloze Vám zasílám požadované rozhodnutí.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení této zprávy, a to nejpozději následující
pracovní den od odeslání této zprávy (viz. ustanovení § 19 odst. 9
správního řádu).

 

 

S pozdravem

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vašek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.