Rozhodutí 7 T 57 / 2015

Lukáš Trnka vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozhodnutí ve věci 7 T 57 / 2015 ze dne 21. 09. 2016, až bude vyhotoveno, byť v anonymizované podobě.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodutí 7 T 57 /
2015" s evidenčním číslem f94dea8f-24d2-4372-91b0-b896d1940b45 a s běžným
číslem 61654/2016 bylo doručeno dne 29.09.2016 16:10:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.