Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Grodl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozhodnutí ve věci czechteam.cz

Čekáme, až si Lukáš Grodl přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o zaslání kopie rozhodnutí ve věci sporu o doménové jméno "czechteam.cz"
Spisová značka předmětného sporu mi není známo, tudíž může být tato žádost považována i za žádost o sdělení spisové značky a čísla jednacího předmětného rozhodnutí.

Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Grodl

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí ve věci
czechteam.cz" s evidenčním číslem 4f887a15-a895-4eb7-b51d-86ac650fc690 a s
běžným číslem 306439/2017 bylo doručeno dne 27.11.2017 18:54:05.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

Tato zpráva byla skryta. --copy of previous response-- Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny o.s.,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --
Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze [1]4/1/2018

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

 

Adresa doručení:

[1][FOI #7064 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[[2]emailová adresa]

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/ro...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lukáš Grodl prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.