Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Schrötter prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Rozhodnutí ve věci 7 TO 411 / 2016

Čekáme, až si Pavel Schrötter přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Pavel Schrötter

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání (byť i anonymizovaného) rozhodnutí ve věci 7 TO 411 / 2016.

S přátelským pozdravem,

Pavel Schrötter

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí ve věci 7
TO 411 / 2016" s evidenčním číslem 640c282c-74dd-405f-8f01-75202f7cf770 a
s běžným číslem 7863/2017 bylo doručeno dne 10.01.2017 15:49:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel :         Městský soud v Praze
Spálená 2

112 16  Praha 2

 

Adresát:         P. S.

                              infoprovsechny.cz

 

Adresa doručení:            [1][FOI #6266 e-mail] ??

 

 

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li 
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal. (§ 19
odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád)

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavel Schrötter prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.