David Havlík

Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech rozhodnutí ve věci 39 C 144/2007 vyjma usnesení 39 C 144/2007 - 76

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí ve věci
39 C 144/2007" s evidenčním číslem f2dbb567-1221-4bb2-bfc0-77c33ece1b6e a
s běžným číslem 200971/2014 bylo doručeno dne 24.09.2014 17:08:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Městský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 24.09.2014 jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byla moje zpráva úspěšně doručena a požadované informace jste měli poskytnout nejpozději do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Kovaříková Jana, Městský soud v Brně

2 přílohy

 

Česká republika – Městský soud v Brně

* Polní 39, 608 01 Brno, ( 546 531 471, fax: 546 531 479

e-mail: [email address]

ukázat citované pasáže