Rozhodnutí ve věcech přípustnosti nedobrovolné hospitalizace

Adam Štix vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 5

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zodpovězení následujících dotazů:
1) Kolik jste za rok 2017 vydali rozhodnutí ve věci přípustnosti převzetí osoby do zdravotnického zařízení bez jejího souhlasu ve smyslu ust. § 78 zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních?
2) Kolik z těchto rozhodnutí konstatovalo nepřípustnost takového převzetí?
Dále bych Vás chtěl požádat o zaslání anonymizovaných verzí všech rozhodnutí, kterými byla vyslovena nepřípustnost. Pokud by Vám měly v souvislosti s vyřizováním žádosti vzniknout nějaké náklady, prosím Vás, abyste mi předem sdělili, kolik by zpracování stálo.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Adam Štix

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí ve věcech
přípustnosti nedobrovolné hospitalizace" s evidenčním číslem
d01a6aa6-013e-4d44-911f-463dab426740 a s běžným číslem 24946/2018 bylo
doručeno dne 13.04.2018 12:28:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Gebrtová Dita Ing., Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

  • Attachment

    prvopis 62 SI 279 2018 04 20 10 32 36 xX001 P pis opk Adam tix 1 dokument.pdf

    66K Download View as HTML

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Legerova 1877/7, Praha 2

Adresát: Adam Štix, narozený 11. 11. 1994, bytem K. Šafáře 62, České
Budějovice

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19
odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Ing. Dita Gebrtová

zástupkyně ředitelky správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 5

Legerova 7, Praha 2

Tel. 222 072 236

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]