Rozhodnutí ve věcech přípustnosti nedobrovolné hospitalizace

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 4

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zodpovězení následujících dotazů:
1) Kolik jste za rok 2017 vydali rozhodnutí ve věci přípustnosti převzetí osoby do zdravotnického zařízení bez jejího souhlasu ve smyslu ust. § 78 zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních?
2) Kolik z těchto rozhodnutí konstatovalo nepřípustnost takového převzetí?
Dále bych Vás chtěl požádat o zaslání anonymizovaných verzí všech rozhodnutí, kterými byla vyslovena nepřípustnost. Pokud by Vám měly v souvislosti s vyřizováním žádosti vzniknout nějaké náklady, prosím Vás, abyste mi předem sdělili, kolik by zpracování stálo.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Adam Štix

Obvodní soud pro Prahu 4

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí ve věcech
přípustnosti nedobrovolné hospitalizace" s evidenčním číslem
e6048dba-c109-4eeb-ab48-dda08d0e9662 a s běžným číslem 37798/2018 bylo
doručeno dne 13.04.2018 12:28:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 4

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Ceplová Magdalena, Obvodní soud pro Prahu 4

2 přílohy

Vážený pane,

 

zdejší soud Vám v příloze zasílá výše uvedený dokument a žádá o písemné
potvrzení přijetí této emailové zprávy zpět na adresu
[1][emailová adresa]  .

 

S pozdravem

 

Ceplová M.

 

 

Magdalena Ceplová

soudní tajemník

 

Obvodní soud pro Prahu 4

ul. 28 pluku 1533/29b

100 83 Praha 10 - Vršovice

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]