Rozhodnutí ve věcech přípustnosti nedobrovolné hospitalizace

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zodpovězení následujících dotazů:

1) Kolik jste za rok 2017 vydali rozhodnutí ve věci přípustnosti převzetí osoby do zdravotnického zařízení bez jejího souhlasu ve smyslu ust. § 78 zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních?

2) Kolik z těchto rozhodnutí konstatovalo nepřípustnost takového převzetí?

Dále bych Vás chtěl požádat o zaslání anonymizovaných verzí všech rozhodnutí, kterými byla vyslovena nepřípustnost. Pokud by Vám měly v souvislosti s vyřizováním žádosti vzniknout nějaké náklady, prosím Vás, abyste mi předem sdělili, kolik by zpracování stálo.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Adam Štix

Obvodní soud pro Prahu 2

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí ve věcech
přípustnosti nedobrovolné hospitalizace" s evidenčním číslem
cfad0379-b191-4961-ab75-d0cc10991a33 a s běžným číslem 21955/2018 bylo
doručeno dne 13.04.2018 12:23:10.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 2

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Žofková Markéta, Obvodní soud pro Prahu 2

2 přílohy

Dobrý den,

 

Vaše žádost ze dne 13.4.2018 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999
Sb., týkající se rozhodnutí o přípustnosti převzetí osoby do
zdravotnického zařízení bez jejího souhlasu, byla zaevidována pod sp. zn.
40 Si 181/2018.

 

V příloze Vám zasílám požadované informace.

 

Žádám Vás o potvrzení doručení této zprávy, a to nejpozději následující
pracovní den od odeslání této zprávy (viz. ustanovení § 19 odst. 9
správního řádu).

 

 

S pozdravem

 

Markéta Žofková

dozorčí úřednice

Obvodního soudu pro Prahu 2