Rozhodnutí ve věcech přípustnosti nedobrovolné hospitalizace

Adam Štix vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 1

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zodpovězení následujících dotazů:

1) Kolik jste za rok 2017 vydali rozhodnutí ve věci přípustnosti převzetí osoby do zdravotnického zařízení bez jejího souhlasu ve smyslu ust. § 78 zákona č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních?

2) Kolik z těchto rozhodnutí konstatovalo nepřípustnost takového převzetí?

Dále bych Vás chtěl požádat o zaslání anonymizovaných verzí všech rozhodnutí, kterými byla vyslovena nepřípustnost. Pokud by Vám měly v souvislosti s vyřizováním žádosti vzniknout nějaké náklady, prosím Vás, abyste mi předem sdělili, kolik by zpracování stálo.
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Adam Štix

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí ve věcech
přípustnosti nedobrovolné hospitalizace" s evidenčním číslem
57b0d290-eb90-43df-a942-652395cae207 a s běžným číslem 21369/2018 bylo
doručeno dne 13.04.2018 12:20:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

2 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn. 69Si
262/2018.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne 13. 4. 2018 a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti (ust. § 47/2 a § 46/2 o. s. ř.).

               

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14