Rozhodnutí týkající se občanství Alois Serényi

Lukáš Trnka vznesl tento dotaz dotaz na Zlínský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii rozhodnutí včetně odůvodnění Krajského úřadu Zlínského kraje, který rozhodoval ve věci občanství pro "Alois Serenyi"
Účastnicí řízení by měla být také Isabella Thienen-Adlerflycht

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

ginisep, Zlínský kraj

0 *H
010
`He

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.4.2015 16:07:20 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí týkající se občanství Alois Serényi elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.4.2015 16:07:20 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 8.4.2015 16:13:43

Vaše podání ze dne: 8.4.2015 16:07:20 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dot...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00A3BBM
Datum zaevidování: 8.4.2015 16:07:20
Váš osobní přístupový kód: KUZLSE04RILK
Vaše evidenční údaje: Trnka Lukáš, U Lesa 869/34b, 73401 Karviná, foi+request-4058-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

Lukáš Trnka

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o doplnění svého dotazu pro Zlínský kraj k vyřízení mé žádosti 'Rozhodnutí týkající se občanství Alois Serényi'.

Prosím o zaslání požadované informace i s anonymizováním případných osobních informací, které se v dokumentu vyskytují či dalších informací, na něž se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/rozhodn...

S přátelským pozdravem,

Lukáš Trnka

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.4.2015 17:18:52 v obsahu zprávy: Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí týkající se občanství Alois Serényi elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.4.2015 17:18:52 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 24.4.2015 07:24:46

Vaše podání ze dne: 23.4.2015 17:18:52 v obsahu zprávy: Internal review of Žádost o...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00A55MJ
Datum zaevidování: 23.4.2015 17:18:52
Váš osobní přístupový kód: KUZLSE04RILK
Vaše evidenční údaje: Trnka Lukáš, U Lesa 869/34b, 73401 Karviná, foi+request-4058-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

ginisep, Zlínský kraj

0 *H
010
`He

Polehlová Andrea, Zlínský kraj

1 příloha

------------------------------------------------
PID : KUZLP012Y1C1
Značka : KUZL 22697/2015
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Právní a kraj. ŽÚ
Věc : Poskytnutí informace
Věc podrobně : Poskytnutí informace
Datum podání : 24.4.2015

Vážený pane,
v příloze Vám zasíláme anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí. V textu jsou v souladu s ustanovením § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, anonymizovány informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje.

Mgr. Andrea Polehlová
vedoucí oddělení státního občanství a přestupků
odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Krajský úřad Zlínského kraje