Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Tomáš Novák

Povinný subjekt: Okresní státní zastupitelství v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím tímto o poskytnutí všech spisových značek (soudu) ve věcech, kde byla podána obžaloba na osobu Miloslava Kaslová, dat. nar. 10. dubna 1961, vaším státním zastupitelstvím.

Odpověď prosím do emailu.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Novák

Okresní státní zastupitelství v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí - spisové
značky" s evidenčním číslem 79e3aabe-8e80-4a6e-8e2c-6382419775da a s
běžným číslem 4595/2021 bylo doručeno dne 17.05.2021 16:48:35.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní státní zastupitelství v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Langr Ondřej Mgr., Okresní státní zastupitelství v Teplicích

1 příloha

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tomáš Novák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.