Rozhodnutí - spisové značky

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Okresní soud v Teplicích měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Tomáš Novák

Povinný subjekt: Okresní soud v Teplicích

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o zaslání všech spisových značek ve všech věcech u vašeho soudu, kde byla některým z účastníků osoba Miloslava Kaslová, dat. nar. 10. dubna 1961 a sdělení, jestli jsou aktuálně vedena nějaká řízení, jejichž účastníkem by byla jmenovaná.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Novák

Okresní soud v Teplicích

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí - spisové
značky" s evidenčním číslem b69b85c1-d52f-48a5-a4b5-543a40083907 a s
běžným číslem 28245/2021 bylo doručeno dne 17.05.2021 17:52:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Teplicích

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.