Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marcela G. prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

rozhodnutí sp. zn. 26 EXE 13596/2013

Čekáme, až si Marcela G. přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Okresní soud v Chomutově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o zaslání rozhodnutí vydaném v řízení sp. zn. 26 EXE 13596/2013, kterým bylo rozhodnuto o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce z roku 2016.

Děkuji
S přátelským pozdravem,

Marcela G.

Okresní soud v Chomutově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozhodnutí sp. zn.
26 EXE 13596/2013" s evidenčním číslem
73bde0e6-da60-4473-8d25-47aa2fbcb3f2 a s běžným číslem 42956/2020 bylo
doručeno dne 25.06.2020 10:01:47.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Chomutově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marcela G. prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.