rozhodnutí soudu v Českých Budějovicích

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

Karel Sviták

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,chtěl bych se zeptat proč vlastně máme soudce když není možné dostat po třech měsících stížnosti či žádosti ohledně mé insolvence vyjádření zda má správce nárok odebýrat mi 100% výplatu a já byl bez veškerých prostředků. Na administrativě insolvence mi bylo sděleno že stačí 30% nebo 60%.Jak mám platit nájem za byt,energii,potraviny,lékaře?Jsem ve starobním důchodě

S přátelským pozdravem,

Karel Sviták

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - rozhodnutí soudu v
Českých Budějovicích" s evidenčním číslem
896d3fb4-826e-471e-9a8c-645a130002d6 a s běžným číslem 34541/2017 bylo
doručeno dne 03.08.2017 06:41:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 3. 8. 2017 uvádíme
následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Pod pojmem „názor“ je třeba rozumět rovněž právní názor a výklad
jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku.
Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení
§ 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně
nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých
kompetencí oprávněno k podávání výkladu právních předpisů. Ministerstvo
spravedlnosti ČR není povoláno ani poskytovat právní poradenství
v jednotlivých věcech.

            Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že z informací o
insolvenčním řízení vedeném ohledně Vaší osoby u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, které jsou veřejně dostupné v insolvenčním rejstříku
([1]https://isir.justice.cz/isir/common/inde...), se podává, že na Vaši
stížnost na insolvenčního správce Vám bylo ze strany insolvenčního soudu
odpovězeno přípisem ze dne 15. 6. 2017, který byl v insolvenčním rejstříku
zveřejněn téhož dne v 8:56 hodin. V tomto přípisu jste pak byl vyrozuměn i
o způsobu, jakým jsou Vám prováděny srážky z příjmů.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [2][emailová adresa]

[3]www.justice.cz

 

[4]http://www.mzv.cz/public/bd/da/b6/239907...

 

 

References

Visible links
1. https://isir.justice.cz/isir/common/inde...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.justice.cz/