Petr Novotný

Povinný subjekt: Město Mimoň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, níže uvádím Rozhodnutí RM a mám dotaz, zda Rada města postupovala v souladu s rozhodovacími kompetencemi při výběru dodavatele níže uvedené veřejné zakázky, případně z jakého důvodu tuto zakázku, která nesplňovala kriteria Směrnice 3/2019, schválila ?

R20/531 Návrh SoD na PD elektroinstalace – koupaliště, LAMAL, s.r.o. 1. Rada města bere na vědomí, že při výběru dodavatele nebylo postupováno dle Směrnice č. 3/2019 k realizaci veřejných zakázek schválené radou města na základě vysvětlení uvedeného v důvodové zprávě. 2. Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace koupaliště v Mimoni – elektroinstalace s firmou LAMAL s.r.o., Pertoltice pod Ralskem 72, 471 24 Mimoň, IČ 25035665 a ukládá starostovi města doplněnou smlouvu podepsat.

S přátelským pozdravem,

Petr Novotný

Böhmova Vendulka, Město Mimoň

1 příloha

 

 

Mgr. Vendulka Böhmová

Referent správního odboru

 

Městský úřad Mimoň

Mírová 120

471 24  Mimoň III

(: 487805036, 487805001

Fax.: 487805044

e-mail: [1][emailová adresa]

DS: ys8b5fe

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Petr Novotný

Povinný subjekt: Město Mimoň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Město Mimoň k vyřízení mé žádosti 'Rozhodnutí RM č. R20/531'.

Na dotaz bylo odpovězeno pouze zčásti. Žádám o dopovězení na druhou část dotazu -případně z jakého důvodu tuto zakázku, která nesplňovala kriteria Směrnice 3/2019, schválila ?

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/rozhod...

S přátelským pozdravem,

Petr Novotný

Böhmova Vendulka, Město Mimoň

1 příloha

 

 

Mgr. Vendulka Böhmová

Referent správního odboru

 

Městský úřad Mimoň

Mírová 120

471 24  Mimoň III

(: 487805036, 487805001

Fax.: 487805044

e-mail: [1][emailová adresa]

DS: ys8b5fe

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Petr Novotný zanechal/a poznámku ()

Odpověděli způsobem.. přijďte se zeptat na veřejné Zastupitelstvo...
Na Zastupitelstvu tazatele uráží, zesměšňují a odpovědi se nedočkáte. Takže demokracie dle hnutí ANO nic moc.