Rozhodnutí podle § 9 odst. 7 zákona č. 428/2012 Sb.

Ministerstvo vnitra neměli požadované informace.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech rozhodnutí podle § 9 odst. 7 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jak je v souhrnném přehledu na stranách 13 a 14 Zprávy o průběhu vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za 2. čtvrtletí roku 2014 vypočítává Vládní výbor k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 30.10.2014 21:10:26 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle § 9 odst. 7 zákona č. 428/2012 Sb. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 30.10.2014 21:10:26 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnu...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 31.10.2014 06:43:18
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX025KLDO.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Kancelar ministra vnitra OPO, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Dobrý den pane Havlíku,

v příloze Vám zasílám Sdělení k Vaší žádosti o informaci dle zák. č.
106/1999 Sb.

Jana Stachová
Kancelář ministra vnitra
oddělení podání osob

Ministerstvo vnitra

3 přílohy

PID: MVCRX026BXWH
Spis. značka: MV-153354-2/OBP-2014
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: Odpověď panu Havlíkovi