Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud ve Zlíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem bdd76c13-b220-4344-8072-a0e14b534479 a s
běžným číslem 31020/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud ve Zlíně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Domanský Radim, Okresní soud ve Zlíně

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze mailu zasílám požadovaný seznam spisových značek na základě níže uvedené žádosti.

Přijetí potvrďte odpovědí na tento mail.

S pozdravem

Radim Domanský
dozorčí úředník
Okresní soud ve Zlíně

ukázat citované pasáže

Okresní soud ve Zlíně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem bdd76c13-b220-4344-8072-a0e14b534479 a s
běžným číslem 31020/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:27 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:33:01, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 426/2016" a
ke zpracování dne 08.08.2016 v 19:51:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Zlín

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.