Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Pošta, Okresní soud v Šumperku

Vaše podání ve věci „   žádost o informace    “ nebylo doručeno elektronické podatelně Okresního soudu v Šumperku, podle zvláštního právního předpisu (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), a proto nemohlo být toto podání řádně zpracováno.

Elektronická adresa e-podatelny Okresního soudu v Šumperku je: [emailová adresa], na tuto adresu je třeba směřovat všechna podání účastníků.

Blanka Skopalová
sekretariát
Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 12
787 73  Šumperk

tel. 583 313 952

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Okresní soud v Šumperku

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle
§ 368 tr. ř." s evidenčním číslem b9ef2bcb-72ca-4210-b417-7437457992c4 a s
běžným číslem 30645/2016 bylo doručeno dne 25.07.2016 15:37:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Šumperku

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Šumperku

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle
§ 368 tr. ř." s evidenčním číslem b9ef2bcb-72ca-4210-b417-7437457992c4 a s
běžným číslem 30645/2016, doručené dne 25.07.2016 v 15:37:09 a ověřené dne
25.07.2016 v 15:46:47, bylo přiřazeno ke spisové značce "27 SI 187/2016" a
ke zpracování dne 26.07.2016 v 06:50:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Šumperk

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSoud SUP, Okresní soud v Šumperku

2 přílohy

OKRESNÍ SOUD V ŠUMPERKU
elektronická podatelna

Přijetí této zprávy potvrďte, prosím, kliknutím na ODPOVĚDĚT a ODESLAT s
přiložením elektronického podpisu (nejpozději do 3 dnů od přijetí) dle §
47 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, aby mohla být zásilka považována za doručenou.

Prosíme ve zprávě nic nemažte, můžete pouze dopisovat!

V příloze Vám zasíláme ve věci sp.zn. 27 Si 187/2016 – sdělení o odložení
žádosti o poskytnutí informace.

Toto podání je opatřeno elektronickým podpisem.

Romana Sádecká
e-podatelna

Okresní soud v Šumperku
M. R. Štefánika 12
787 73 Šumperk