Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Okresní soud v Uherském Hradišti jako součástsérie poslané 100 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 8d62a4dd-3ae4-4cb0-92b9-5ee077e747a8 a s
běžným číslem 25305/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Uherském Hradišti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Uherském Hradišti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 8d62a4dd-3ae4-4cb0-92b9-5ee077e747a8 a s
běžným číslem 25305/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:24 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:46:05, bylo přiřazeno ke spisové značce "40 SI 262/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 07:41:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Uherské Hradiště

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kaňovská Lenka, Okresní soud v Uherském Hradišti

2 přílohy

Vážený pane,

 

zdejší soud obdržel dne 22.7.2016 Vaši žádost o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, s tím, že žádáte kopie rozhodnutí, byť i
anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu Vaší
žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé
vyhledávání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., netrváte na jejím poskytnutí
v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle zákona č.
106/1999 Sb. nepodléhá (např. ve formě spisových značek rozhodnutí).

 

Z informačního systému zdejšího soudu bylo dle Vašeho zadání vylustrováno
1012 věcí, jejichž spisové značky zasíláme v příloze.

 

 

Uherské Hradiště   27. července 2016

 

 

Lenka Kaňovská

pověřený zaměstnanec

 

Okresní soud v Uherském Hradišti

Svatováclavská 568

686 69 Uherské Hradiště