Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Trutnově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem cb2a857d-2960-40da-ae94-d3fd2f7a42cb a s
běžným číslem 26767/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Trutnově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Trutnově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem cb2a857d-2960-40da-ae94-d3fd2f7a42cb a s
běžným číslem 26767/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:28 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:33:01, bylo přiřazeno ke spisové značce "35 SI 287/2016" a
ke zpracování dne 28.07.2016 v 07:51:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Trutnov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Mgr. Kateřina Macková, Okresní soud v Trutnově

1 příloha

Vážený pane,

v příloze zasílám seznam spisových značek, které vyhovují kritériím
obsaženým ve Vašem dotazu týkající se § 368 tr. ř. od 1. 1. 2013 k datum
žádosti, to je k datum 22.7.2016. Vzhledem k množství spisových značek
nelze zaslat jednotlivá anonymizovaná rozhodnutí, proto je zasílán pouze
jejich seznam.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Mgr. Kateřina Macková

sekretariát

Okresní soud v Trutnově