Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Sokolově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 884bd99f-2171-4706-acbe-c6b6f53c00ab a s
běžným číslem 34657/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Sokolově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Sokolově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 884bd99f-2171-4706-acbe-c6b6f53c00ab a s
běžným číslem 34657/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:21 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:42:39, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 65/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 10:28:56.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Sokolov

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSoud SOK, Okresní soud v Sokolově

2 přílohy

Od: OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Spisová značka: 0 Si 65/2016

Příloha: Si_65_2016-vyřízení žádosti-26_07_2016.docx

Komu: [FOI #5606 e-mail] ??

 

Současně Vás vyzývám k potvrzení doručení této zprávy, nejpozději do
následujícího pracovního dne od odeslání zprávy, tj. do 27.7.2016.

Viz ustanovení § 19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec
9), doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na
elektronickou adresu nepožádal.