Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Semilech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem fcce290a-8231-43c0-8cc3-8d48923ec6f4 a s
běžným číslem 12499/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Semilech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Semilech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem fcce290a-8231-43c0-8cc3-8d48923ec6f4 a s
běžným číslem 12499/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:20 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:33:00, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 103/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 13:40:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Semily

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fišer Martin JUDr., Okresní soud v Semilech

1 příloha

Dobrý den,

v příloze zasílám požadované informace o spisech, v nichž u Okresního
soudu v Semilech došlo od 1.1.2013 k aplikaci amnestie prezidenta
republiky na některý z uložených trestů. V souladu s Vaší žádostí zasílám
jen přehled spisových značek, doručení anonymizovaných rozhodnutí by si
vyžádalo velice mimořádně rozsáhlé vyhledávání, neboť se jedná o více než
900 rozhodnutí.

 

JUDr. Martin Fišer

místopředseda soudu

Okresní soud v Semilech