Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 4d247cc9-ee89-4b44-a015-971752564ba6 a s
běžným číslem 15319/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 4d247cc9-ee89-4b44-a015-971752564ba6 a s
běžným číslem 15319/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:18 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:33:00, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 175/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 08:12:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Rychnov nad Kněžnou

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Bc. Jana Červinková, Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

3 přílohy

 

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. a žádám o
potvrzení o převzetí z důvodu kontroly doručení.

 

S pozdravem

 

Bc. Jana Červinková

správce aplikace a dozorčí úředník

 

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Svatohavelská 93

516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.:     +420 494 548 311

mobil: +420 778 435 533

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]