Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Opavě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 06965c9e-655c-4c77-8a7d-9a803077e5f3 a s
běžným číslem 34136/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:15.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Opavě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomášová Marie, Okresní soud v Opavě

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 22. 7. 2016 o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
+ seznam spisových značek, ve kterých bylo vydáno rozhodnutí podle § 368
trestního řádu v období od 1. 1. 2013 do 22. 7. 2016.

 

S pozdravem

 

 

Bc. Marie Tomášová

správkyně aplikací a dozorčí úřednice

Okresní soud v Opavě

tel: 553 759 248

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]