Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Nymburce

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem b56e2dec-ddba-4916-8ff8-b7032c8853fd a s
běžným číslem 22131/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:24.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Nymburce

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Nymburce

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem b56e2dec-ddba-4916-8ff8-b7032c8853fd a s
běžným číslem 22131/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:24 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:32:00, bylo přiřazeno ke spisové značce "25 SI 135/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 08:16:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Nymburk

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Vaňková Jitka, Okresní soud v Nymburce

1 příloha

Okresní soud v Nymburce

Poštovní přihrádka 62, Soudní 996

288 62  Nymburk

tel. 325 519 300 , ID datové schránky: arjabxp

fax 325 514 985;  fax–trestní odd. 325 512 879

Instituce [OS Nymburk vyžaduje e-mail]

 

                                              
                                          sp.zn. 25 Si
135/2016                                                                                                      

 

Věc:    Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

                k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.07.2016,
týkající se zaslání anonymizovaných rozhodnutí učiněných postupem podle §
368 tr.ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti, Vám

 

s d ě l u j i ,

že zdejší soud neeviduje žádné řízení dle § 368 tr.ř.

 

 

                                               V Nymburce dne 25.07.2016

 

 

S pozdravem

 

Jitka Vaňková

správkyně aplikací IS a dozorčí úřednice

Okresního soudu v Nymburce

 

[1][emailová adresa]

tel.: 325 519 333

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Vaňková Jitka, Okresní soud v Nymburce

2 přílohy

Okresní soud v Nymburce

Poštovní přihrádka 62, Soudní 996

288 62  Nymburk

tel. 325 519 300 , ID datové schránky: arjabxp

fax 325 514 985;  fax–trestní odd. 325 512 879

Instituce [OS Nymburk vyžaduje e-mail]

 

                                              
                                         
                                                                    sp.zn.25 Si
135/2016       
                                                                                               

 

 

Věc:    Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážený pane,

 

                k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.07.2016,
týkající zaslání anonymizovaných rozhodnutí učiněných postupem podle § 368
tr.ř. od 1.1.2013 k datu podání Vaší žádosti,

 

s d ě l u j i ,

 

že byla provedena lustrace v informačním systému soudu a s ohledem na
množství nalezených rozhodnutí o amnestii dle § 368 tr.ř. by se v případě
anonymizace těchto rozhodnutí jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kdy není v časových ani
personálních možnostech soudu rozhodnutí Vám bezplatně poskytnout.    
Vaší žádosti tedy    v y h o v u j i     sdělením spisových značek, ve
kterých bylo od 1.1.2013 do 22.7.2016 vydáno rozhodnutí dle § 368 tr.ř.,
soubor obsahující spisové značky je přílohou toto sdělení.

 

                Dále sděluji, že k Vaší žádosti bylo dne 25.7.2016 zasláno
vyjádření, že zdejší soud neeviduje žádné řízení dle § 368 tr.ř.   Za tuto
chybu se velice omlouvám, v systému bylo mylně lustrováno dle § 368
trestního zákoníku nikoliv trestního řádu, jak jste žádal.

 

 

                                                                              
V Nymburce dne 26.07.2016

 

S pozdravem

 

Jitka Vaňková

správkyně aplikací IS a dozorčí úřednice

Okresního soudu v Nymburce

 

[1][emailová adresa]

tel.: 325 519 333

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]