Rozhodnutí podle § 368 tr. ř.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem c5ed90a8-b055-4689-8171-052bb0f21d86 a s
běžným číslem 22166/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:22 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:42:28, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 33/2016" a
ke zpracování dne 22.07.2016 v 14:52:57.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem c5ed90a8-b055-4689-8171-052bb0f21d86 a s
běžným číslem 22166/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

2 přílohy

Vážený pane.

 

V příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/1999
Sb.

 

S pozdravem

 

Jana Johnová

dozorčí úřednic e a správkyně aplikace

Okresního soudu v Mladé Boleslavi

nám. Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

telefon:  326377577

mobil: 731167758

e-mail: [emailová adresa]

 

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

Vážený pane.

 

V příloze zasílám opravenou odpověď na Vaši žádost z 22.7.2016.

 

Za způsobené potíže se omlouvám

 

Jana Johnová

dozorčí úřednic e a správkyně aplikace

Okresního soudu v Mladé Boleslavi

nám. Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

telefon:  326377577

mobil: 731167758

e-mail: [emailová adresa]