David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie rozhodnutí, byť i anonymizovaná, učiněná postupem podle § 368 tr. ř. od 1.1.2013 k datu této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá ( např. ve formě spisových značek rozhodnutí) Informaci v takovém případě žádám v otevřeném počítačovém formátu (dle §4b zákona č. 106/199). Spisovou značkou v mé žádosti myslím alfanumerické označení, pod kterým soud vede spis ve svém informačním systému.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 57d010ba-4457-45fa-9741-eae50f6bb815 a s
běžným číslem 15183/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 14:31:12.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Kutné Hoře

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Kutné Hoře

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle §
368 tr. ř." s evidenčním číslem 57d010ba-4457-45fa-9741-eae50f6bb815 a s
běžným číslem 15183/2016, doručené dne 22.07.2016 v 14:31:12 a ověřené dne
22.07.2016 v 14:42:18, bylo přiřazeno ke spisové značce "25 SI 36/2016" a
ke zpracování dne 25.07.2016 v 07:54:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Kutná Hora

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Smrčenská Vladislava, Okresní soud v Kutné Hoře

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasíláme požadované údaje na základě Vaší žádosti dle zák.č.
106/1999 Sb. ze dne 22.7.2016.

 

S pozdravem

 

Smrčenská Vladislava

dozorčí úřednice

správce aplikace

 

Okresní soud Kutná Hora

tel.:           327 533 564

mobil:      721 455 666        

e-mail:     [emailová adresa]